Mum Grafik Formasyonları

Forex | Forex Yönetimi
0

Mum Grafik Formasyonları

Daha önce mum grafiklerden bahsederken, mum grafiklerin diğer bar veya çubuk grafiklere göre daha fazla bilgi verdiğini söylemiştik. Burada mum grafik form ve formasyonları ile ilgili bazı bilgileri aktarmak istiyoruz.

Mum Grafik Formları

Mum grafikleri aynen modern teknik analiz grafiklerinde olduğu gibi açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerini gösterirler. Tek fark bu değerler arasındaki ilişkilerden bir mana çıkarılmasıdır. Mum grafikleri basitçe fiyatlara yeni bir bakış tarzıdır. Hiç bir hesap içermezler.

Marubozu Kardeşler


Yeşil Marubozu her iki uçta da kuyrukları olmayan uzun yeşil gövdeli ve tek çubuklu bir formasyondur. Piyasada güçlü bir alım sinyalidir. Kırmızı Marubozu ise uzun kırmızı gövdesiyle tanınan tek çubuklu bir formasyondur. Aşağıda ve yukarda kuyruğu yoktur. Çok güçlü bir aşağı yön sinyalidir.
Kırmızı Marubozu açılış fiyatının günün en yüksek fiyatına, kapanış fiyatının da günün en düşük fiyatına eşit olmasıyla gerçekleşir. Bu satıcıların açılıştan kapanışa tüm gün boyunca etkili ve güçlü oldukları bir piyasayı gösterir. Kırmızı bir Marubozu gününde fiyatlar gün boyu durmaksızın aşağı gider. Bu ise ya aşağı trendin devam edeceğini, ya da aşağı giden bir piyasada yukarı dönüşten önceki son büyük satış hamlesini gösterir.
Yeşil Marubozu basitçe açılış fiyatının günün en düşük fiyatına, kapanış fiyatının da günün en yüksek fiyatına eşit olduğu anlamına gelir. Bu gün içinde birinci işlemden son işleme dek alıcıların piyasayı kontrol ettiğini gösterir. Yeşil Marubozu'da açılıştan sonra fiyatlar arkasına bile bakmadan sürekli yükselir. Gün boyu alıcılar çok güçlüdür ve bu açığa satanları da pozisyon kapamaya iter. Bu da yukarı yönlü harekete yeni bir ivme verir.

Uzun Boylu / Kısa Boylu Dalgalar


Yüksek Dalga Formasyonu,uzun doji gibi piyasada önemli bir kararsızlık olduğunu gösterir. Bu oluşumu gün içi fiyatların açılış fiyatının önemli düzeyde üstünde ve/veya altında seyretmesi ancak kapanış fiyatının açılış fiyatından pek farklı olmaması yaratır. Gün içindeki tüm heyecan ve dalgalanmaya karşın, kapanışta açılışa göre pek bir şey değişmemiştir. Bu oluşumdan birkaç tanesinin birden görünmeye başlaması piyasanın dönebileceğini gösterebilir.

Dönen Tepeler / Topaçlar


Piyasa bir gün içinde aşağıdan yukarıya ve yukardan aşağı sert hareketler yapar. Günün kapanışı açılış fiyatının üzerindedir. Bu da kısa yeşil gövdeyi yaratır. Yeşil topaç ayı ve boğalar arasında bir kararsızlık durumunu simgeler. Kuyrukların gövdeden uzun oldukları sürece ne kadar uzun olduklarının fazla önemi yoktur. Topaç'ın karakteristik özelliği kuyruklara göre gövdenin küçük kalmasıdır. Kırmızı Topaçta ise piyasada alıcılarla satıcılar arasında kararsız bir durum olduğunu gösterir. Kuyrukların ne kadar uzun olduğu önemli değildir. Önemli olan kuyrukların gövdeden daha uzun olmasıdır.

Dojiler

Eğer bir senet aynı açılış ve kapanış fiyatlarına sahipse, ortaya çıkan şekil Doji'dir. Doji'nin yukarı ve aşağı kuyruklarının boyu değişebilir, sonuç olarak da Doji bir haç gibi, ters dönmüş bir haç gibi ya da artı işareti şeklinde gözükebilir. Doji tek başına alındığında nötr (tarafsız) bir oluşumdur.

İdeal bir Doji'de açılış ve kapanış fiyatları birbirine eşittir. Ancak gerçek hayat maalesef bu kadar basit değildir. Açılış ve kapanışın aynı olduğu bir Doji daha anlamlıdır ama bu gerçek hayatta nadir raslanır bir durumdur. İşte bu nedenle de Doji gibi önemli bir mum formasyonunun ne anlama geldiğini kavramak daha önemlidir. Doji piyasanın yönü konusunda bir kararsızlık göstergesidir ve alıcılarla satıcılar arasında henüz sonuçlanmamış şiddetli bir mücadele olduğunu gösterir. Doji gün içinde fiyatların açılış fiyatının etrafında inip çıktığını ama gün sonunda açılış fiyatında ya da ona çok yakın bir fiyatta kapandığını gösterir. Doji geçici bir ateşkesdir, gün içinde ne alıcıların, ne de satıcıların kontrolü sağlıyamadığını gösterir . Yakın bir gelecekte fiyatlarda bir yön değişikliği olabilir..

Uzun Ayaklı Doji


Uzun Doji piyasada büyük bir kararsızlık olduğunu gösterir. Bu oluşum fiyatların gün boyu açılış fiyatının büyük ölçüde üstünde veya altında seyretmesine karşın, gün sonunda kapanış fiyatının yaklaşık olarak açılış fiyatı seviyesinde gerçekleşmesiyle oluşur. Gün içindeki tüm heyecan ve dalgalanmaya karşın, gün sonunda açılışa göre pek bir şeyin değişmediğini gösterir. Gün içinde görülen bu fiyat yapısı piyasanın yönünü kaybettiğini gösterir.

Mum Grafik Pozisyonları

Yıldızlar


A star position refers to a case in which a candlestick leaves a gap between it and the previous candlestick. A candlestick in a star position has a small body.

Harami / Hamile


Hamile Boğa Formasyonu bir gün önceki uzun kırmızı bir mumun içinde kalan küçük bir yeşil mumdur. Harami (Japonca'da hamile anlamına gelir) adıyla da bilinir. Uzun kırmızı mum anne, küçük mum ise taşıdığı bebektir. Hamile Boğa Formasyonu piyasada bir şeylerin değiştiğini gösterir. Piyasa aşağı giderken, uzun siyah mum yeni bir satış dalgasını gösterir ancak bunu küçük beyaz bir mum izler. Bu ise trendin yönünün aşağıdan yukarıya dönebileceğini çünkü piyasadaki satış yönlü baskının azalmaya başladığını gösterir.

Çekiç/Asılan Adam


Çekiç Boğa aşağı yönlü bir trendin dibinde veya aşağı yönlü bir trendde ortaya çıkan önemli bir formasyondur. "Dibi dövmek" anlamına gelir. Tek çubuklu bir formasyondur ve Yusufçuk Boğa Formasyonuna benzer. Yusufçuk Boğa Formasyonunda açılış fiyatı kapanış fiyatına eşittir buna karşın Çekiç Boğa Formasyonunda küçük de olsa bir gövde görürüz.
Asılan Adam Formasyonu tek çubuklu bir formasyon olup tepelerde dönüş sinyalidir. Yusufçuk Doji Ayı Formasyonuna benzer. Yusufçukta açılış ve kapanış fiyatları birbirine eşittir. Asılan Adam'da ise küçük bir mum gövdesi söz konusudur. .
Ters Çekiç Boğa formasyonu bir kırmızı mumu takibeden yukarı kuyruğu uzun kısa gövdeli bir mumla karakterize edilir. Kayan Yıldız Ayı Formasyonuna çok benzer. Kayan Yıldız bir aşağı trendde belirince işte o zaman Ters Çekiç Boğa Formasyonu ortaya çıkar. Kayan Yıldız Ayı Formasyonu fiyatların bir zirveye yaklaştığını gösterir. Şekil olarak isminin de belirttiği gibi kayan bir yıldıza benzer. Kayan yıldız bir önceki gövdeden aralıkla ayrılan uzun yukarı kuyruklu küçük bir mum gövdesidir.

Kayan Yıldız

Yutan Ayı Formasyonu

Yutan Ayı Formasyonu yukarı giden bir piyasada küçük yeşil bir mumu izleyen ve küçük yeşil mumu tümüyle gövdesinin içine alan uzun kırmızı bir mumla oluşur (uzun kırmızı mumun küçük gövdenin kuyruklarını kapsaması gerekmez). Yutan Ayı Formasyonu önemli bir tepe dönüş sinyalidir.

Yutan Ayı

Akşam Yıldızı / Sabah Yıldızı

Sabah yıldızı dipleri gösteren üçlü bir formasyondur. Formasyonda ilk günkü uzun kırmızı mumu izleyen küçük bir gövde görülür. Gövdenin rengi yeşil veya kırmızı olabilir. Karakteristik özelliği ikinci günkü mumun aşağı yönlü bir aralıkla açılmış olmasıdır. İlk iki günkü formasyon beraberce bir Doji Yıldızı oluşturur. Üçüncü gün ise ilk günkü gövdenin içine sığabilecek boyda yeşil bir mum sözkonusudur. Üçüncü mum piyasanın alım yönüne döndüğünü gösterir.
Akşam yıldızı üç çubukla oluşan bir tepe dönüş sinyalidir. İlk mum uzun yeşil bir mumdur, ikinci mum ise yeşil gövdeli de olabilen kısa bir mumdur. Formasyonun tipik özelliği bir yıldız formasyonu oluşturan ikinci günkü yukarı yönlü açılış aralığıdır. İlk iki mum beraberce bir yıldız formasyonu oluşturur. Üçüncü gün ise, kapanış fiyatı ilk günkü gövdenin içinde kalan kırmızı bir mum söz konusudur. Bu oluşum piyasanın aşağıya dönmekte olduğunu gösterir.

Akşam Yıldızı

Üç Kara Karga / Üç Beyaz Asker

Üç Kara Karga Formasyonu yukarı gitmekte olan bir piyasada güçlü bir aşağı dönüş sinyali olarak ortaya çıkar. Formasyon bir merdivenin aşağı inen basamaklarını andıran üç kırmızı mumla oluşur. Formasyonda her günün açılış fiyatı bir önceki günün açılış fiyatından daha yüksektir ve bu olgu piyasanın yeni bir dibe gitmekte olduğunun işaretidir.

Üç Kara Karga
Üç Beyaz Asker Boğa Formasyonu bir merdiveni andırır şekilde her biri diğerinden daha yüksek üç uzun yeşil mumla oluşan önemli bir dönüş sinyalidir. Her günün açılışı bir önceki kapanıştan biraz daha aşağıda olup gün içinde yeni zirve denemeleri görülür.
Bilgi rehberi  Forex Yönetim
http://forexyonetim.blogspot.com

Yorum Gönder

0Yorumlar

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Hoş Bulduk !) #days=(20)

Sitemize Hoş geldiniz. /
Accept !