Makro Verilerin Yorumu ve Paritelere Etkisi

Forex | Forex Yönetimi
0
Makro ekonomik veriler; gelecek trendleri tahmin edebilmek için ciddi bir öneme sahip olup, aynı zamanda döviz kurlarının da itici faktörlerinden birisidir.
1. Ticaret Dengesi
Bir ülkenin mal ihracatı ve ithalatı arasındaki farkı yansıtır. Pozitif bir ticaret dengesi ya da fazlası, bir ülkenin ihracatının ithalatından fazla olduğu zaman oluşur.Negatif ticaret dengesi ya da açık, ihraç edilenden çok mal ithal edildiğinde oluşur.Ticaret dengesi genelde bir ülkenin ekonomisindeki genel ekonomik faaliyetleri değerlendirmek için kullanılır.İhracat işlemleri ilgili ülkenin sadece rekabetteki pozisyonunu yansıtmaz, aynı zamanda yurtdışındaki ekonomik faaliyetlerinin gücünü de gösterir.İthalat aktivitesindeki trendler ulusal ekonomik aktivitenin gücünü yansıtır.Ticaret dengeleri Forex piyasasının katılımcıları tarafından yapabilecekleri etkilerden dolayı çok yakından takip edilmelidir. Önemli bir ticaret açığı olan bir ülkenin para birimi de genelde zayıf olma eğilimindedir.Ancak bu dayanıklı finansal yatırımların sermaye girişleri ile kapatılabilir.
2. Cari Hesap
Cari hesap satılan ve alınan malların, hizmetlerin, servislerin, faiz ödemelerinin ve tek taraflı transferlerin en geniş ölçümü olması açısından uluslararası ticaret verilerinin önemli parçalarından biri sayılır. Genel olarak, cari hesaptaki bir açık para birimini güçsüzleştirebilir.
3. Üretici Fiyat Endeksi
Üretici Fiyat Endeksi, aylık toptan satış fiyatlarındaki değişiklikleri ölçer ve emtia, endüstri ve üretim aşaması bazlarında ayrı ayrı incelenir.ÜFE, üretim sektöründeki değişiklikleri ölçtüğü için önemli br enflasyon göstergesidir ve üretici sevitesindeki enflasyon genelde direk olarak tüketicilere aktarılır. Yüksek değerlerdeki ÜFE normal olarak daha yüksek bir tüketici fiyat enflasyonuna sebebiyet verecektir ve bu da kısa vadeli faiz oranlarındaki bir artışa sebebiyet verebilir. Belirgin bir enflasyon baskısı o para birimine olan güven üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olsa da, yüksek faiz oranları genellikle kısa vadede o para birimi için destekleyici etki yapmaktadır.
4. Tüketici Fiyat Endeksi
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir enflasyon ölçüsüdür.Tüketiciler tarafından satın alınan sabit bir ürün ve hizmet sepetinin ortalama fiyat seviyelerini alır.TÜFE birincil bir enflasyon göstergesidir, çünkü tüketici harcamaları ekonomik faaliyetlerin neredeyse üçte ikisini oluşturur.Enflasyon uzun vadeli bir problem haline gelirse, para birimine olan güven gittikçe azalır ve bunun sonucunda da zayıflar.
5. Dayanıklı Ürünler Fiyat Endeksi
Dayanıklı malların sipraşleri, yerel üreticilerden hemen ya da ilerisi için yapıacak teslimatlara ilişkin verilen sipariler için bir ölçümdür.Aylık yüzde değişiklikleri, bu siparişlerdeki değişim oranlarını yansıtır.Dayanıklı ürünler sipariş endeksi üretim sektörü trendleri için ana göstergedir.Artan dayanıklı ürün siparişleri normalde daha güçlü ekonomik faaliyetler ile ilişkilendirilir ve genelde bir para birimi için destekleyici olan kısa vadeli yüksek faiz oranlarına yol açabilir.
6. Gayrı Safi Milli Hasıla
Gayrı safi milli hasıla (GSMH) toplam ekonomik faaliyetlerin en geniş ölçüsüdür.Bir ülkede üretilen tüm ürünlerin ve hizmetlerin piyasa değerinin göstergesidir.GSMH yılık bazda çeyrekler halinde raporlanır ve ekonominin gücünün birincil göstergesi olduğundan çok yakından takip edilir.Yüksek bir GSMH rakamını genelde yüksek faiz oranları takip eder ve bu ek olarak enflasyon baskısı da olmadığı takdirde çoğunlukla ilgili para birimi için en azından kısa vadede pozitiftir.GSMH rakamlarına ek olarak toplam GSMH’daki ve her bileşenin fiyat değişimlerini ölçen GSMH deflatörleri de bulunur.GSMH deflatöreleri TÜFE’ye ek olarak ana enflasyon ölçülerinden biridir. TÜFE’nin aksine GSMH deflatörlerinin tüketim şekillerinden ya da yeni mal ve hizmetlerin tanıtımlarının deflatörelere yansıması anlamına gelen sabit bir ürün ya da hizmet sepetine bağlı olmama avantajı vardır.
7. Başlayan Konutlar
Başlayan Konutlar, her ay konut ünitelerinin (tek ya da çoklu aile) başlangıç inşaatını ölçümler.Başlayan Konutlar, ekonomideki genel algılamayı yansıtması açısından yakından takip edilirler. Yüksek inşaat faaliyetleri genelde artan ekonomik faaliyetler ve güven ile ilişkilendirilir ve artan kısa dönem faiz oranlarının habercisi olabilir.
8. İstihdam Verisi
İstihdam verisi tüm ekonomik göstergeler içinde en önemli sayılanlardandır.Rapor ekonomiye kapsamlı bir bakış sağlar ve çiftçilik dışındaki işlerde ve devlet kurumlarında çalışan olarak ücret alan kişi sayısını ölçer.İstihdam verisindeki aylık değişimler, ay içerisinde yeni yaratılan ya da kaybedilen işleri yansıtır ve önemli bir ekonomik gösterge olarak geniş kitleler tarafından takip edilir.İstihdam verisindeki büyük artışlar, güçlü ekonomik aktivitenin işaretleri olarak algılanır ve genelde para birimini en azından kısa vadede destekleyici yüksek faiz oranlarına yol açabilir.Ancak, eğer enflasyonist baskıların artmakta olduğu öngörülüyorsa, bu para birimindeki güveni uzun vadede azaltabilir.

http://forexyonetim.blogspot.com

Bilgi rehberi  Forex Yönetim


Yorum Gönder

0Yorumlar

Yorum Gönder (0)

#buttons=(Hoş Bulduk !) #days=(20)

Sitemize Hoş geldiniz. /
Accept !